Etyka windykacji należności

Dobre praktyki windykacyjne wpływają na skuteczność działań, w ramach odzyskiwania należności. Aby walczyć z negatywnymi stereotypami, renomowane firmy windykacyjne stworzyły kodeks etycznych postępowań, biorąc pod uwagę nie tylko dobro wierzyciela, ale również dłużnika.

Nie ma przyzwolenia na agresywne praktyki, nagonki, zastraszanie, nagabywanie. Windykator nie może wprowadzać dłużnika w błąd, nie może grozić czy naruszać jego prywatności. Dzisiaj, dużo lepszą, unormowaną prawnie strategią jest obopólne porozumienie i współpraca. Aby należność została zwrócona, z dłużnikiem się negocjuje, nierzadko idąc na kompromis. Chodzi przecież o jeden efekt – dług ma zostać jak najszybciej spłacony.

Nadal trudno o pozytywny wizerunek windykatorów i nie trzeba tego ukrywać. Warto jednak zaznaczyć, że na polskim rynku działa coraz więcej uczciwych firm, które stosują tylko uczciwe praktyki.

Dobre praktyki windykacyjne to przede wszystkim jasny proces komunikacji z dłużnikiem. W tym celu podejmuje się odpowiednie czynności:

W pierwszej kolejności zawsze podejmowana jest próba prowadzenia windykacji polubownej. Ta, zakłada negocjacje miękkie, mediacje i próbę korzystnego dla obu stron porozumienia. Windykacja polubowna to powiadomienia wysyłane pocztą (koperta ma być zawsze dokładnie zamknięta, wysłana pod adres miejsca zamieszkania dłużnika czy do siedziby firmy), na adres mailowy bądź w drodze rozmów telefonicznych (w dniach roboczych, w godzinach od 6:00 do 22:00). Możliwa jest także windykacja terenowa a wizyta windykatora u dłużnika może odbywać się w dniach roboczych, w godzinach od 7:00 do 21:00. Co ważne, wszelkie treści, jakie są przekazywane przez windykatora, nie mogą naruszać dobrego imienia dłużnika, cały proces musi odbyć się z poszanowaniem jego godności, ale i prywatności. Dłużnik nie może być w żaden sposób szykanowany.

Istnieją również formalne aspekty, które wpływać będą na etyczne postępowanie windykatorów:

– Dłużnik zawsze może złożyć reklamację,

– Dłużnik ma prawo do ochrony swoich danych osobowych,

– Dłużnik ma prawo do zachowania tajemnicy odnośnie do całego postępowania windykacyjnego,

– Dłużnik może kontaktować się z wynajętą firmą windykacyjną bądź bezpośrednio z wierzycielem (chyba że dług zostanie odsprzedany na giełdzie wierzytelności),

– Dłużnikowi nie mogą być naliczane odsetki, jeśli ten w terminie spłaci zobowiązanie w kwocie zawartej na powiadomieniu,

– Firma windykacyjna nie może naliczać ukrytych opłat ubocznych, o których dłużnik nie zostanie powiadomiony.

Zasady dobrych praktyk windykacyjnych całkowicie wykluczyły z rynku firmy, które stosowały windykację twardą. Dłużnicy coraz częściej dochodzą też własnych praw. Zgłaszają się do kancelarii prawnych i zazwyczaj stawiają firmie windykacyjnej zarzut nękania – mnogość monitów i połączeń telefonicznych może być naprawdę uciążliwa.

Nie należy firm windykacyjnych traktować jak oponenta. To rzetelny podmiot, który ułatwia spłatę zaciągniętych zobowiązań na korzystnych warunkach. W ramach negocjacji, może dojść do porozumienia z wierzycielem a dług zostanie na przykład rozłożony na raty. Dzisiaj, to właśnie windykacja polubowna jest priorytetem w tej branży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *